Phòng 17 - Văn hóa các Dân tộc phía Nam Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, bao gồm 54 dân tộc anh em. Trong đó, dân tộc Việt (Kinh) chiếm tỷ lệ đông nhất với hơn 85% dân số, dân tộc ít người nhất là Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu (dưới 500 người) [Theo Tổng điều tra dân số năm 2009]. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam được hình thành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước tạo nên một dân tộc Việt Nam thống nhất. Mỗi dân tộc mang sắc thái văn hóa riêng tạo nên sự đa dạng, phong phú, độc đáo và góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Trong lịch sử, ở khu vực phía Nam, từ Quảng Bình đến Cà Mau là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc thuộc các ngữ hệ Nam Á, Nam Đảo. Từ thế kỷ XVI, cư dân Việt và Hoa đã đến đây góp phần khai phá và xây dựng vùng đất này. Sau năm 1975, do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình phân bố dân cư cũng có sự thay đổi lớn, nhiều nhóm cư dân thuộc các thành phần dân tộc ở Bắc Việt Nam đã chuyển vào phía Nam định cư.

Phòng trưng bày giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống của các dân tộc phía Nam Việt Nam

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 8146 - 3829 0268 - Fax: (028) 3825 8784 - Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Copyright © 2018
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
All rights reserved. Design by Canh Cam.

TOP