Thông tin chung

Giờ mở cửa

Từ thứ ba đến Chủ nhật:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:00 - 17:00

Thứ hai đóng cửa

phí tham quan

30.000 đồng/ lượt

đăng ký thuyết minh

Điện thoại: 0283.8290 268

Chính sách miễn giảm phí tham quan

Miễn phí tham quan đối với các trường hợp sau:

 • Trẻ em dưới 6 tuổi
 • Người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại Khoản 1 – Điều 11 – Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;
 • Hộ nghèo: quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Giảm 50% phí tham quan đối với các trường hợp sau:

 • Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi.
 • Sinh viên, học sinh đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.
 • Người cao tuổi: là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, quy định tại Điều 2 - Luật Người cao tuổi.
 • Người khuyết tật nặng: quy định tại Khoản 2 – Điều 11 – Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.
Chính sách miễn giảm phí tham quan

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo Điều 2 - QĐ170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

 • Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ;
 • Người có công với cách mạng;
 • Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ ''tiền khởi nghĩa'';
 • Thân nhân liệt sĩ;
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh;
 • Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công;
 • Người thuộc diện chính sách xã hội;
 • Người tàn tật, người già cô đơn;
 • Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội;
 • Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Ghi chú: Đối với các trường hợp miễn, giảm phải xuất trình giấy tờ chứng minh thuộc các đối tượng được miễn, giảm theo quy định.

Thông tin liên hệ

Liên hệ

Phòng Hành chính - Tổng hợp: 0283.8258.783

Thường trực: 0283.8298.146

Tập gấp hướng dẫn du lịch (PDF, 325KB)

Sơ đồ tham quan
(PDF, 325KB)

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 8146 - 3829 0268 - Fax: (028) 3825 8784 - Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Copyright © 2018
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
All rights reserved. Design by Canh Cam.

TOP