TRIỂN LÃM ẢNH "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC"

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020) và hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Triển lãm diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 30/6/2020 tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 8146 - 3829 0268 - Fax: (028) 3825 8784 - Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Copyright © 2018
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
All rights reserved. Design by Canh Cam.

TOP