THƯ NGỎ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HIỆN VẬT

 

   Bảo tàng Lịch sử TP.HCM là nơi sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và phát huy những giá trị di sản văn hoá của dân tộc Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Trong những năm qua, công tác xã hội hóa đã được Bảo tàng thực hiện với nhiều hình thức như phối hợp trưng bày chuyên đề; Giới thiệu chân dung sưu tập; Kết nối xây dựng nguồn sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng; Tiếp nhận hiện vật, tư liệu hiến tặng… Hàng ngàn hiện vật quí từ các Hội Cổ vật, Hội Tem, Hội Tiền cổ, Gốm Nam bộ, các cá nhân trong và ngoài nước đã được hiến tặng cho bảo tàng. Tất cả những hiện vật hiến tặng luôn được Bảo tàng trân trọng, lưu giữ, bảo quản thành các bộ sưu tập, được đưa lên hệ thống trưng bày cố định hoặc trong các trưng bày chuyên đề đặc biệt để giới thiệu đến với công chúng thưởng lãm.

Nhân kỷ niệm 45 thành lập Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (1979 - 2024) (95 năm Bảo tàng Blanchard de la Brosse (1929 - 2024)) Bảo tàng trân trọng tiếp nhận hiện vật, tư liệu hiến tặng, nhằm góp phần cùng Bảo tàng lưu giữ, bảo tồn và phát huy tốt hơn những giá trị lịch sử - văn hoá của đất nước và nhân loại. Buỗi lễ tiếp nhận và tri ân những tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật dịp này sẽ được tổ chức cùng với lễ khai mạc trưng bày chuyên đề trong tháng 8 năm 2024.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân đối với cuộc vận động này.

Thời gian tiếp nhận thông tin hiện vật, tư liệu hiến tặng đến hết tháng 7/2024 Vui lòng liên hệ với Phòng Sưu tầm - Bảo tàng Lịch sử, số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Điện thoại 02838220744. Email: phongsuutambtls@gmail.com

Trân trọng!

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 8146 - 3829 0268 - Fax: (028) 3825 8784 - Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Copyright © 2018
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
All rights reserved. Design by Canh Cam.

TOP