Bản tin

KHO MỞ TRỰC TUYẾN SỐ 1/2021: SƯU TẬP HIỆN VẬT CỦA VICTOR THOMAS HOLBÉ

KHO MỞ TRỰC TUYẾN SỐ 1/2021: SƯU TẬP HIỆN VẬT CỦA VICTOR THOMAS HOLBÉ

Victor Thomas Holbé (1857-1927) là một dược sĩ phục vụ trong Hải quân Pháp, Phó chủ tịch Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ. Ông còn là nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật nổi tiếng được người đương thời kính trọng. Sau khi Holbé qua đời, Hội Nghiên cứu Đông Dương (SEI) đã vận động quyên góp tiền mua lại bộ sưu tập của ông với giá 45.000 đồng Đông Dương. Sưu tập Holbé gồm 2.160 hiện vật thuộc các nền văn hóa của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia… được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Bộ sưu tập Holbé cùng với những hiện vật sẵn có của Hội chính là cơ sở để thành lập Bảo tàng Blanchard de la Brosse năm 1929 (nay là Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh).
Khi khánh thành Bảo tàng Blanchard de la Brosse vào ngày 01 tháng 01 năm 1929, bộ sưu tập Holbé đã được trưng bày ở đại sảnh phục vụ khách tham quan, một số hiện vật đã được trưng bày ở Pháp tại các địa điểm nổi tiếng như Paris, tháp Eiffel, Buffalo Bill. Đây là một trong những bộ sưu tập hiện vật quý hiếm có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, mỹ thuật được Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy giá trị bằng việc đưa ra giới thiệu tại các phòng trưng bày cố định, trưng bày chuyên đề và trưng bày lưu động ở một số Bảo tàng tỉnh ở khu vực Nam bộ.
Sau đây là một số nhóm hiện vật được chia theo chất liệu và xuất xứ. 

I. NHÓM HIỆN VẬT CHẤT LIỆU NGÀ, XUẤT XỨ TỪ VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN

1. ẤN “KHÁNH NINH CHI ẤN” (Núm cầm hình tam sơn) - Cuối thế kỷ 19 – Đầu thế kỷ 20
  - Số đăng ký: BTLS.1255
  - Xuất xứ: Việt Nam
  - Kích thước (cm): Cao: 5, Đường kính: 6.5
2. DẤU TRIỆN CHỮ THỌ, “BÍNH THÂN NIÊN TẠO” – NĂM 1896
  - Số đăng ký: BTLS.1257
  - Xuất xứ: Việt Nam
  - Kích thước (cm): Cao: 2.6, Mặt ấn: 2 x 2.2
3. DẤU TRIỆN CHỮ THỌ, “ĐINH TỴ NIÊN TẠO” – NĂM 1857
  - Số đăng ký: BTLS.1251
  - Xuất xứ: Việt Nam
  - Kích thước (cm): Cao: 3.8, Mặt ấn: 4.5 x 5

1. ỐNG CẮM
  -  Số đăng ký: BTLS.2626
  - Xuất xứ: Việt Nam
  - Kích thước (cm) Cao: 11, Đường kính: 7.5
2. ỐNG CẮM
  - Số đăng ký: BTLS.2625
  - Xuất xứ: Việt Nam
  - Kích thước (cm) Cao: 9; Đường kính: 6
3. ỐNG CẮM, “MINH MẠNG NIÊN TẠO” (1820 – 1840)
  - Số đăng ký: BTLS.2603
  - Xuất xứ: Việt Nam
  - Kích thước (cm) Cao: 14, Đường kính: 3.6

 II. NHÓM HIỆN VẬT CHẤT LIỆU ĐÁ NGỌC TRUNG QUỐC THẾ KỶ 18-19

VẬT TRANG TRÍ HÌNH ĐĨA (Chạm rồng và nhũ đinh)
  - Số đăng ký: BTLS.988
  - Kích thước (cm) Đường kính: 12.5; Dày: 1.0

1. CHÉN (Chạm lộng cành hoa)
  - Số đăng ký: BTLS.933
  - Kích thước (cm) Cao: 5, Ngang: 12  
2. CHÉN (Chạm rồng và nhũ đinh)
  - Số đăng ký: BTLS.946
  - Kích thước (cm) Cao: 4.5, Dài 14.5, Ngang: 6
3. CHÉN (Hình lá sen)
  - Số đăng ký: BTLS.942
  - Kích thước (cm) Cao: 3, Dài 14, Ngang: 7

III. NHÓM TƯỢNG THỜ

1. TƯỢNG THÍCH CA, THẾ KỶ 19
  
- Số đăng ký: BTLS.2539
  - Chất liệu: Đồng phủ sơn
  - Xuất xứ: Phong cách nghệ thuật Phật giáo Thái-Miến Điện
  - Kích thước (cm) Cao: 10, Ngang: 7
2. TƯỢNG THÍCH CA, THẾ KỶ 19
 
- Số đăng ký: BTLS.2549
  - Chất liệu: Đồng phủ sơn
  - Xuất xứ: Phong cách nghệ thuật Phật giáo Thái-Miến Điện
  - Kích thước (cm) Cao: 12, Ngang: 7,5
3. TƯỢNG MAHA KACCAYANA (Tán-đà Ca-chiên-diên), THẾ KỶ 19
  
- Số đăng ký: BTLS.645
  - Chất liệu: Đồng phủ sơn
  
- Xuất xứ: Phong cách nghệ thuật Phật giáo Thái-Miến Điện
  
- Kích thước (cm) Cao: 12.5, Ngang: 11.5 

TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ, THẾ KỶ 19
  - Số đăng ký: BTLS.627
  - Chất liệu: Đồng phủ sơn
  - Xuất xứ: Tây Tạng
  - Kích thước (cm) Cao: 24.5, Ngang: 16

 1. KHÁM THỜ HỘ PHÁP, THẾ KỶ 19
  - Số đăng ký: BTLS.4067
  - Chất liệu: Gỗ phủ sơn
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Kích thước (cm) Cao: 17, Ngang: 9
2. KHÁM THỜ LONG VƯƠNG?, THẾ KỶ 19
  - Số đăng ký: BTLS.4070
  - Chất liệu: Gỗ phủ sơn
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Kích thước (cm) Cao: 30, Ngang: 28

IV. NHÓM HIỆN VẬT CHẤT LIỆU GỐM, XUẤT XỨ VIỆT NAM, TRUNG QUỐC

 1. ĐĨA (in chìm em bé ẩn trong hoa lá), THẾ KỶ 12– 13
  
- Số đăng ký: BTLS.3114
  - Chất liệu: Gốm men xanh ngọc
  - Xuất xứ: Việt Nam
  - Kích thước (cm) Cao: 3.5, đường kính: 17
2. BÌNH VÔI, THẾ KỶ 19
  - Số đăng ký: BTLS.3341
  - Chất liệu: Gốm men nhiều màu
  -  Xuất xứ: Châu Ổ - Việt Nam
  - Kích thước (cm) Cao: 8.5, đường kính: 7
3. BÁT (in chìm hoa lá), THẾ KỶ 12 – 13
 
- Số đăng ký: BTLS.3193
  - Chất liệu: Gốm men xanh ngọc
  - Xuất xứ: Việt Nam
  - Kích thước (cm) Cao: 6, đường kính: 17

 HŨ VẼ MÀU, CUỐI THẾ KỶ 19 – ĐẦU THẾ KỶ 20
  
- Số đăng ký: BTLS.3452, BTLS.3453
  - Chất liệu: Gốm men nhiều màu
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Kích thước (cm) Cao: 27, đường kính: 36

Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/01/1946 - 6/01/2021)

Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/01/1946 - 6/01/2021)

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN
CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Trải qua những năm tháng đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc, Việt Nam đang bước vào con đường đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Một năm mới lại đến, với sự khởi đầu là sự kiện chính trị lớn của đất nước – kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (ngày 6 tháng 1 năm 1946), một sự kiện khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; phấn đấu cho mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho việc hiện thực hóa một nước Việt Nam độc lập và sự đoàn kết, đồng lòng xây dựng chế độ dân chủ mới của toàn dân tộc ta.

 

Cử tri ngoại thành Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 06/01/1946
(Nguồn: http://quochoi.vn/)

LỄ KHAI MẠC CHUYÊN ĐỀ "TIỀN GIẤY VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ"

LỄ KHAI MẠC CHUYÊN ĐỀ "TIỀN GIẤY VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ"

Sáng nay, ngày 23/11/2020, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà sưu tập Huỳnh Tấn Thành tổ chức Lễ khai mạc chuyên đề "Tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ" nhân kỷ niệm 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Đến tham dự buổi lễ có bà Từ Thị Kim Thanh - đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Hoàng Minh Tuấn - đại diện Bộ Tài Chính, ông Nguyễn Mạnh Quý và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - đại diện Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, đại diện các phòng ban Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Bảo tàng trực thuộc và đông đảo các Nhà sưu tập.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Tấn Thành trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử 14 hiện vật gốc bao gồm khuôn in giấy bạc Nam bộ và giấy bạc Tài chính của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Phó Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công bố quyết định trao tặng bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam và huy hiệu Kỷ lục Việt Nam cho Nhà sưu tập Huỳnh Tấn Thành với “Bộ sưu tập giấy bạc lưu hành tại Việt Nam qua các thời kỳ có số lượng nhiều nhất”.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho NST Huỳnh Tấn Thành


Đại diện Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao tặng bằng và huy hiệu Kỷ lục cho NST Huỳnh Tấn Thành

Đại diện Ngân hàng nhà nước Việt Nam tặng hoa cho NST


Đại biểu cắt băng khai mạc chuyên đề

Với gần 1200 hiện vật, tư liệu được giới thiệu đến công chúng, cuộc trưng bày đã tái hiện một phần bức tranh lịch sử tiền tệ ở Việt Nam. Điểm nhấn của trưng bày là các loại hình giấy bạc (tiền giấy) được sử dụng trong hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ như giấy bạc "đóng dấu", giấy bạc "đắp nền", giấy bạc "xé đôi", phiếu tiếp tế, phiếu đổi chác, phiếu bách hóa Trường Sơn, công phiếu nuôi quân… Bên cạnh đó, Bảo tàng ứng dụng công nghệ thông tin (mã QR và màn hình cảm ứng) để chuyển tải thêm những thông tin và câu chuyện hiện vật trong chuyên đề này.

Chuyên đề "Tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ" kéo dài đến ngày 31/3/2021.

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 8146 - 3829 0268 - Fax: (028) 3825 8784 - Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Copyright © 2018
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
All rights reserved. Design by Canh Cam.

TOP