Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/01/1946 - 6/01/2021)

Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/01/1946 - 6/01/2021)

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN
CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Trải qua những năm tháng đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc, Việt Nam đang bước vào con đường đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Một năm mới lại đến, với sự khởi đầu là sự kiện chính trị lớn của đất nước – kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (ngày 6 tháng 1 năm 1946), một sự kiện khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; phấn đấu cho mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho việc hiện thực hóa một nước Việt Nam độc lập và sự đoàn kết, đồng lòng xây dựng chế độ dân chủ mới của toàn dân tộc ta.

 

Cử tri ngoại thành Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 06/01/1946
(Nguồn: http://quochoi.vn/)

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 8146 - 3829 0268 - Fax: (028) 3825 8784 - Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Copyright © 2018
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
All rights reserved. Design by Canh Cam.

TOP