Hệ thống trưng bày

Trưng bày dài hạn

Phần 1: Lịch sử Việt Nam từ thời Nguyên thủy đến thời Nguyễn

Thời Nguyên thủy (Cách nay khoảng 500.000 năm - 2.879 Tr. CN)

Thời Dựng nước và Giữ nước (2.879 Tr. CN - 938)

Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (939 - 1009)

Thời Lý (1009 - 1225)

Thời Trần - Hồ (1226 - 1407)

Thời Lê sơ - Mạc - Lê Trung Hưng (1428 - 1788)

Thời Tây Sơn (1771 - 1802)

Thời Nguyễn (1802 - 1945)

Phần 2: Chuyên đề về văn hóa phía Nam Việt Nam và một số nước Châu Á

Văn hóa Champa (Thế kỷ 2 - 17)

Văn hóa Óc Eo (Thế kỷ 1 - 7)

Điêu khắc đá Campuchia (Thế kỷ 9 - 13)

Sưu tập Dương Hà

Gốm một số nước Châu Á

Xác ướp Xóm Cải TP. Hồ Chí Minh (Thế kỷ 19)

Sưu tập Vương Hồng Sển

Văn hóa các dân tộc phía Nam Việt Nam

Tượng Phật giáo một số nước Châu Á

Trưng bày ngoài trời

Súng Thần công, đại bác (Thế kỷ 18 - 19)

Trưng bày ngắn hạn

Nghệ thuật kim hoàn và trang sức Óc Eo

Văn hóa dân tộc Xtiêng

Nét cũ Dấu xưa

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 8146 - 3829 0268 - Fax: (028) 3825 8784 - Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Copyright © 2018
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
All rights reserved. Design by Canh Cam.

TOP